Seminarier

Våra seminarier är djupare utbildningar inom ett specifikt område, med siktet inställt på att ge dig fördjupade kunskaper som du har praktisk nytta av i ditt dagliga arbete. Här finns djupgående analyser av särskilt intressanta områden inom skatt och ekonomi. 

Seminarier
  • Kontrollbalansräkning, webbkurs

    Undvik personligt betalningsansvar vid kapitalbrist.  Vilka konsekvenser får det för styrelsens ledamöter och andra funktionärer vid brist i aktiebolagets eget kapital, om regelverken kring kontrollbalansräkning enligt ABL inte har följts? Det gäller att göra rätt saker i rätt tid för att undvika ett personligt betalningsansvar.

  • Årsbokslut (K2/K3) - lär dig de nya reglerna, webbkurs 3 tim

    Nya regler gällande K2 Årsbokslut är obligatoriskt från 2018. Gäller enskild näringsverksamhet, handelsbolag med fysiska personer som delägare, föreningar och alla andra verksamhetsformer som inte ska upprätta årsredovisning. Du vinner mycket på att bli väl förberedd med denna kurs.

  • Månadens skattetips - kostnadsfria seminarium via webben

    Första torsdagen i varje månad kommer vi att erbjuda möjligheten att delta i ett 30 minuter långt intressant webbinarium på ett specifikt tema. I slutet ges även tillfälle att ställa frågor.