Systemkrav - Programvaror

Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att få en väl fungerande systemlösning med tillfredsställande svarstider. 

Beroende på volymer i systemet, antalet samtidiga användare samt övriga installerade applikationer kan dock ytterligare resurser krävas. 

Systemkrav för Wolters Kluwers programvaror