Övriga kurser

Kurserna gör att du snabbt kommer igång i våra program om du är nybörjare. Vi har kurser inom alla områden – från Dokument/Boutredning till Revision, Byrå och Byrå Tid. Vi har även materiella kurser inom aktuella ämnen. Vissa av kurserna sker via livewebb, andra i klassrum.

 

Skattekurser
 • Grundkurs i Boutredningsprogrammet,
  webbkurs 3 tim

  Kursen gör dig väl bekant med programmet och alla funktioner samt lär dig arbetsgången, steg för steg. Vi går igenom hela arbetsprocessen från bouppteckning till arvskifte.

 • Grundkurs i Transaktionsanalysprogrammet, webbkurs 2 tim

  På denna webbkurs går vi igenom både hur du stämmer av skatter och avgifter på ett smidigt sätt och hur du ställer frågor på ett smart sätt för att kvalitetssäkra redovisningen.

 • Grundkurs i Byrå-programmet,
  webbkurs 1,5 tim

  Kursen vänder sig till dig som är ny användare av Byrå. Vi kommer att presentera vårt rekommenderade arbetssätt för att utnyttja våra program på bästa tänkbara sätt.

 • Grundkurs i Byrå Tid-programmet, 1,5 tim

  Kursen vänder sig till dig som är ny användare och ska vara administratör av Byrå Tid på ditt kontor. Vi går igenom de inställningar och anpassningar du kan göra för att underlätta för övriga handläggare och du får också en genomgång av vårt rekommenderade arbetssätt för att utnyttja programmet på bästa tänkbara sätt.

 • Grundkurs i Revisionsprogrammet, heldag

  Målet är att du ska bli väl bekant med arbetsgången, steg för steg. Vi visar exempel från ett övningsuppdrag, från saldoimport och riskbedömning till rapportering och revisionsberättelse. Du får en genomgång av programmets huvudfunktioner och finesser.

 • ISA i praktiken, heldag

  Kursen är en kombinationskurs och innehåller växelvis genomgångar av de mest väsentliga delarna av ISA i kombination med inslag av en praktisk genomgång av hur du använder revisionsprogrammet för att få med rätt delar och upprätthålla en godtagbar nivå av din dokumentation.