Allmänna villkor – Företagsplatsen

Här finns alla villkor för Företagsplatsen från Wolters Kluwer samlade:

Företagsplatsen General Terms and Conditions Online Services

     För er som arbetar med Företagsplatsen och hanterar egna persondata:
          Appendix 1  
          Special Terms and Conditions for the Processing of Personal Data in conjunction with Cloud Services

          Appendix 1.1 – Specification of the Processing of Personal Data

     För er som arbetar med Företagsplatsen och hanterar era kunders persondata:
          Appendix 2 – Sub-Processing Agreement


Website Service Level Agreement