Allmänna villkor – Capego

Här finns alla villkor för Capego från Wolters Kluwer samlade:

Capego General Terms

     För er som arbetar med Capego och hanterar egna persondata:
          Appendix 1  
          Special Terms and Conditions for the Processing of Personal Data in conjunction with Cloud Services

          Appendix 1.1 – Specification of the Processing of Personal Data

     För er som arbetar med Capego och hanterar era kunders persondata:
          Appendix 2 Sub-Processing Agreement

Capego Service Level Agreement