Kapell Bokslut och Koncern pensionerades 31/12 2019 och support har upphört.