finsit - Företagstyper

Användare på byrån med behörigheten “Byråadministratör” kan skapa mallar som övriga byråanvändare kan mappa ett företag till, sk “Företagstyper”. Du kan enkelt definiera egna standardtexter till periodrapporten och välja vilka nyckeltal som ska synas i den och på sidorna för nyckeltal.

Skapa företagstyp

1. Börja med att klicka på plusknappen “Ny typ” enligt nedan. 

2. Sedan skriver du in vad din företagstyp ska heta och väljer vilken ikon som ska visas på de företag som mappas mot den företagstypen. Här har vi skrivit “Tjänsteverksamhet” och valt en bok. Klicka därefter på Spara. 

3. När du har sparat din företagstyp får du upp inställningar för nyckeltal och standardtexter. 

Allmänt

Här kan du ändra namn och ikon för Företagstypen. Under denna inställningsflik kan du också ange vilka av dina kunder som ska mappas mot denna typ och därmed automatiskt få de nyckeltal och standardtexter du väljer.

Analys

Under inställningsfliken Analys ställer du in vilka nyckeltal som ska vara standard i företagstypen.

  • Förvalda nyckeltal för översiktssidan – de tre nyckeltal användare möts av på första sidan
  • Mina nyckeltal – syns i “Jämför nyckeltal” samt i “Periodrapporten”
  • Valbara nyckeltal - Här kan du definiera vilka nyckeltal som ska finnas valbara att titta på i nyckeltalsmenyerna. Tänk på att nyckeltal ofta är en kombination av flera stycken, välj därför alla komponenter så användare kan drilla sig ner till alla de nyckeltalen.

Periodrapporter med inställningar för standardtexter och periodrapport checklista

Denna del ger dig möjlighet att sätta din byrås egna standardtexter till periodrapporten. Det finns redan en uppsättning defaulttexter, men du kan ändra och anpassa dessa genom att klicka på redigera efter respektive rad.

Skapa standardtexter till periodrapporten

Titel
Ska inledas med ett nummer som indikerar i vilken ordning de ska listas i rullistan för standardtexter i periodrapporten. Ental ska inledas med en nolla, dvs 01-09, för att hamna rätt.

Innehåll
Här väljer du vad som ska stå i rapporten när du klickar på respektive rubrik. Den första rubriken i detta exempel heter “01 -Inledning” och texten du skriver under “innehåll” kommer därmed att synas i rullistan när du väljer “inledning” bland standardtexterna i periodrapporten. Här kan du formatera på olika sätt, skapa rubriker, punkt och nummerlistor.


 

Välj företagstyp

Du kan välja vilken företagstyp ett företag ska tillhöra genom att utgå från företagstypen och lägga till företag där, om du är byråadministratör. Du kan i en rullista välja vilken företagstyp bolaget ska mappas till och bolaget får då de inställningar för nyckeltal och standardtexter som har definierats i den företagstypen. 

Periodrapport checklista

Byråadministratören kan även ställa in checklistor till periodrapporten för specifika företagstyper. Detta underlättar arbetet för konsulten, och hjälper konsulten säkerställa att alla delar i rapporteringen görs och kommenteras enligt överenskommen arbetsprocess. Genom checklistan och arbetsgången som skapas i periodrapporteringsmomentet, bockar konsulten i att arbetsmoment har gjort och kommenterats. Även här finns möjlighet att lägga in standardtexter i företagstypen.

I detta exempel väljer vi att konsulten ska kontrollera och kommentera nyckeltalet ”Vinst per anställd” för företagstypen Tjänsteverksamhet.

Titel – Blir titeln på vad som ska utföras eller kommenteras av konsulten.
Förklaring – Kort förklaring med ytterligare information och vägledning till vad som ska utföras/kommenteras.
Kommentar – Färdigskriven kommentar som tas med i periodrapporten. Det går självfallet att ta bort kommentaren i rapporten om så önskas. 

Genom arbetsgången till höger om rapporten kan konsulten följa sin arbetsprocess. Konsulten kan markera i arbetsgången när moment har utförts. 

Ifall du har valt en föreslagen kommentar, så behöver du endast trycka på den blå knappen “Kommentar” så kommer den föreslagna texten samtidigt som skärmen automatiskt åker ner till den specifika rubriken.