Byrå Tid

Byrå Tid är ett byråstöd för redovisnings- och revisionsbyråer som lever på att sälja tid, och där enkel tidsregistrering är avgörande och effektiv tidsplanering i fokus. Ett verksamhetsstöd och strategisk plattform som ökar byråns debiterbara tid med effektiva underlag för löneutbetalning, automatisk fakturering och projektuppföljning. Allt kopplat till ditt befintliga byråprogram.

Kontakta säljare för beställning av Byrå Tid.
salj@wolterskluwer.se eller 031-775 17 00, knappval 3

 

 • Enkel tidsredovisning för ökad debiterbar tid

  Tidsregistrering med tydlig överblick säkrar att rätt person gör rätt sak i tid, vilket hjälper er minska interntid. Tydliga vyer på allt från arbetad tid till debiterbara timmar, jobbtyp, övertid, flextid och sjukfrånvaro.

 • Avancerad resursplanering effektiviserar verksamheten

  Effektiv resursplanering med planering i detalj för varje medarbetare och klient. Alla kan se planeringen och ni delar samma överblick.

 • Enkel uppföljning ger full koll på all tid

  Enkelt att följa upp per avdelning, medarbetare eller klient med överblick på upparbetad tid och fakturerbara timmar. Allt presenterat i snygg och överskådlig grafik.

 • Automatisk fakturering sparar tid och säkrar detaljerna

  Automatiserade mallar med stöd för avtalsfakturering underlättar skapande av fakturaunderlag. Enkelt att kombinera avtalsfakturering och löpande fakturering på en faktura. Dessutom möjligt att massgodkänna fakturor.

 • Flexibel rapportgenerator med valfri detaljnivå

  Kraftfullt verktyg för att ta fram detaljerade rapporter. Allt från färdiga standardrapporter som kan modifieras till egna företagsanpassade uppföljningar och grafiska rapporter.

 • Koppling till ditt ekonomisystem sparar tid

  Koppling till ditt byråprogram där kunder, uppdrag och moment redan är upplagda. Du får överblick till hela kundärendet utan dubbelarbete. Färdig koppling även till Fortnox.

Wolters