Byrå Standard

Byrå Standard är ett verksamhetsstöd som skapar flyt i arbetet; från översikt och effektiv uppföljning till kvalitetssäkring av uppdrag. Ett genomtänkt byråstöd där alla funktioner som behövs för handläggare och byråledare på liten och medelstor redovisnings- och revisionsbyrå.

Kontakta säljare för beställning av Byrå Standard.
salj@wolterskluwer.se eller 031-775 17 00, knappval 3

 

 • Anpassat efter byråns uppbyggda rutiner

  Flexibelt och lätt att anpassa efter ert sätt att jobba. Gör det enkelt att komma igång och är intuitivt för medarbetare att använda.

 • Alla på byrån har samma information

  Alla medarbetare har tillgång till samma uppdaterade information om byråns klienter.

 • Tydlig processäkring

  Full överblick och koll på var handläggaren befinner sig i processen.

 • Kvalitetssäkring av samtliga uppdrag

  Ett practice management system med processtöd: från hantering och uppföljning till kundvård.

 • Effektivt dokumentregister sparar tid

  Kraftfull dokumenthantering med mallar, digitalt arkiv och samtliga dokument på ett ställe ger överblick och underlättar handläggarnas arbete.

 • Uppdaterat enligt senaste lagkrav

  Trygghet i att både lagkrav och kvalitetskriterier uppfylls i det dagliga arbetet.

Wolters