Priser Penneo

Penneo Priser

Det finstilta


1. Hur man väljer abonnemang
Abonnemanget inkluderar åtkomst till Penneos signeringstjänst och ID-validering på alla plattformer (webbportal, desktopprogram för Windows, integration i egen programvara o s v). Dessutom inkluderas alla framtida programuppdateringar samt support och användarstöd dygnet runt. Abonnemanget faktureras i förtur (12 månader åt gången) och förnyas automatiskt. Eventuell uppsägelse ska meddelas Penneo senast en månad innan bindningstiden löper ut.


2. Hur man lägger till signaturer
I tillägg till abonnemanget, betalas varje signatur. Ett antal signaturer köpes och blir tillgängligt på din firmas Penneo-konto. Det vanliga är att välja ett paket som täcker verksamhetens förväntade årsförbrukning. Priset per månad beräknas med det som bas. Märk: Maxpris för en standarförsändelse är 5 signaturer. När mer än 15 underskrivare ska signera samma försändelse, betalas det för en extra signatur per underskrivare - från underskrivare 15 och uppåt.

*) Abonnemanget 25+ innehåller upp till 200 användare, därefter kostar det 10 kr per användare i månaden.

Försäljningsvillkor - Programvara >>
Försäljningsvillkor - Programvara - Tillägg avseende Penneo >>