Grundkurs i Transaktionsanalysprogrammet, webbkurs

Introduktion i programmet utan egna övningar

På denna webbkurs går vi igenom både hur du stämmer av skatter och avgifter på ett smidigt sätt och hur du ställer frågor på ett smart sätt för att kvalitetssäkra redovisningen. 

Innehåll:
På en webbkurs behöver du inte resa iväg, utan sitter vid din dator och kan kommunicera med utbildaren via telefonkonferens.

  • Göra anpassningar och inställningar i avsnittsindelningarna
  • Kvalitetssäkra bokslutet genom att anpassa villkor på frågorna i programmet
  • Skapa egna frågor för urval och kvalitetssäkring
  • Stäm av momsen inkl. EU-moms, importmoms och omvänd skattskyldighet
  • Hitta diffar i momsen på enklaste sätt
  • Stäm av löner och avgifter
  • Revisionsmässiga urval
  • Dokumentation

Tider: 
09:00 - 11:00

Förberedelse innan kursen:
För att få en så bra kurs som möjligt är det viktigt att förbereda sig och noga läsa igenom de instruktioner som skickas med bekräftelsen INNAN kursen. Vi kommer inte ha möjlighet att hjälpa till med inställningar etc. i samband med kursstarten.

Redan här kan du klicka och läsa igenom vad som behöver göras.

Målgrupp:
Den här kursen vänder sig till dig som vill komma igång och utnyttja alla funktioner i Transaktionsanalys.

Pris:
2 950:- exkl.moms

Kurs