Historia

Wolters Kluwer grundades redan 1836 i Nederländerna då Jan Berends Wolters startade sitt bokförlag i Groningen. 1891 etablerade Æbele E. Kluwer sitt förlag i Deventer.

Under de kommande årtiondena skulle de två förlagen tillsammans med ytterligare ett par förlag, Noordhoff och Samsom, navigera genom 30-talets depression, en rad kommersiella och sociala framsteg i efterkrigstiden och framväxande elektronisk publiceringsteknik.

1987 sammanfogades de fyra husen under ett tak och Wolters Kluwer etablerades. Och under de kommande åren skulle man expandera verksamheten globalt.

Wolters Kluwer History