Wolters Kluwer Sverige stödjer Vi-skogen i östra Afrika

- Företagsnytt

Med dagens digitala verktyg för redovisning ser vi en förflyttning från det traditionella arbetet med bokslutspärmen, som genererar minskad pappersanvändning. Nu stödjer Wolters Kluwer arbetet med att spara och återuppbygga naturens resurser genom ett samarbete med Vi-skogen. Genom att stödja arbetet med att plantera träd, på det sätt som Vi-skogen gör, kommer det att resultera i ett bättre klimat och öka motståndskraften gentemot de negativa klimatförändringarna.

Wolters Kluwer Tax & Accounting i Sverige samarbetar med Vi-skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Östra Afrika. Detta arbete är en del av Wolters Kluwers åtagande att arbeta ansvarsfullt för en hållbar framtid.

På mässan Ekonomi & Företag 25 - 26 september går startskottet för samarbetet. För varje person som laddar ner en gratis demoversion av Wolters Kluwers molnbaserade finansiella verktyg Capego eller finsit kommer man att plantera ett träd i Vi-skogen.

”För oss på Wolters Kluwer är hållbarhet av stor betydelse och vårt engagemang för detta är en del av vår dagliga verksamhet. Genom att arbeta tillsammans med Vi-skogen vill vi stödja en god sak och bidra till att uppfylla Vi-skogens vision om att göra det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv i en hållbar miljö", säger Katarina Thörnqvist, VD, Wolters Kluwer Tax & Accounting, Skandinavien.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete: wolterskluwer.se/hallbarhet

Wolters Kluwer stödjer Vi-skogen