Wolters Kluwer hjälper redovisningsbranschen att tänka i nya banor för att säkra framtida tillväxt

- Företagsnytt

Wolters Kluwer gjorde förra året en undersökning bland bland fler än 700 byråer och över 400 företag i sex europeiska länder, varav Sverige var ett, som visar att rådgivningstjänster kommer att spela en avgörande roll i redovisnings- och revisionsfirmors utveckling när de ställs inför utmaningen att nå framtida tillväxt.

Många rådgivare i Europa tillhandahåller såväl tjänster med direkt koppling till kärnverksamheten som utökade tjänster såsom rådgivning. Undersökningen visade att många byråer som i dagsläget inte tillhandahåller rådgivningstjänster planerar att ge sig in på det här området i framtiden. Det visade sig också att ca hälften av rådgivarna fortfarande baserar faktureringen av dessa tjänster på tid.

Undersökningen, som gjordes i samarbete med Kelley Market Research mellan mars och juni 2018, utmynnade i ett whitepaper ”Från regelfokus till rådgivning” som ger råd om vilka steg du som byråledare måste våga ta för att ge din byrå en hållbar framtid i en föränderlig bransch.

Klicka här för att få tillgång till dokumentet "Från regelfokus till rådgivning". >>

 

För mer information v.v kontakta:
André Bodin, Product Management, Business Unit Tax & Accounting, +46317751700, andre.bodin@wolterskluwer.se

Björn Candler, Head of Product Management & Marketing, Business Unit Tax & Accounting. Office manager in Stockholm, 0708 18 67 71 
bjorn.candler@wolterskluwer.se 

Ulrika Avedal-Åberg, Marketing and Communication, 0708 79 65 21 ulrika.avedal-aberg@wolterskluwer.se
 

 

Från regelfokus till rådgivning (BILD)