Uppdaterad information angående Wolters Kluwers nätverks- och serviceavbrott

- Supporten

På kvällen måndag 6 maj började Wolters Kluwer centralt se tekniska avvikelser på ett antal av våra plattformar och applikationer. Man började omedelbart undersöka och upptäckte skadlig kod, s.k. malware. Som en försiktighetsåtgärd beslutades att stänga ner ett flertal webbapplikationer, inklusive Capego. Genom att snabbt proaktivt stänga ner systemen hindrade vi den inverkan som den skadliga koden kunde ha haft och gav oss möjlighet att undersöka situationen tillsammans med experter från tredje part och arbeta fram en lösning.

På eftermiddagen den 7 maj kunde vi öppna Capego igen, efter att ha konstaterat att smittan inte hade spridit sig till Capego eller att kunddata påverkats.

I förebyggande syfte stängde vi Capego. Säkerhet och säker användning av våra produkter och tjänster är vår högsta prioritet. Vi beklagar att vi inte informerade mer i början, eftersom vårt fokus låg på utredning och återställning.

Vänligen kontakta oss för eventuella frågor eller kommentarer. Vi ber om ursäkt för det besvär som denna situation har orsakat och tackar för visat tålamod.