Branschens digitala inlämningar 2020

- Företagsnytt

12 oktober 2020 – Wolters Kluwer, Skatt & Redovisning, Sverige. 
Till och med augusti i år har över 77 000 årsredovisningar lämnats in digitalt, en ökning med hela 174 procent jämfört med samma period 2019. Den största delen inlämningar gjordes via Wolter Kluwer Skatt & Redovisning Sverige.

– Det är glädjande att se att vi genom våra programvaror kan vara med och driva utvecklingen och digitaliseringen av branschen. Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla tjänster som utgår från deras behov. Jag både hoppas och tror att vårt fokus på deras affärer har bidragit till att så många har valt våra lösningar under året, säger André Bodin, Lead Technology Product Manager vid Wolters Kluwer, Skatt & Redovisning Sverige.

Trycket på digitala lösningar ökar från såväl kunder som reglerande organ. Något som vittnar om detta är siffror från Bolagsverket som visar att över 77 000 årsredovisningar lämnades in digitalt mellan januari-augusti i år. Det kan jämföras med cirka 28 00 digitala inlämningar under samma period föregående år. 


För att lämna in en årsredovisning digitalt krävs en anpassad programvara. Wolter Kluwers programvaror används i bred utsträckning, och totalt har mer än 23 000 digitala inlämningar gjorts via Capego och Bokslut fram till och med augusti 2020.


Digitalisering av branschen  
Sedan mars 2018 har det varit möjligt för aktiebolag som följer regelverket K2 att lämna in årsredovisningar via Bolagsverkets e-tjänst. I februari 2019 öppnades möjligheten upp även för de som följer regelverket K3. Från och med mars 2021 kommer alla bolag som enligt lag ska upprätta en årsredovisning kunna skicka in den digitalt. Målet är att digital inlämning ska bli obligatoriskt.


Från och med 2020 är det dessutom obligatoriskt för noterade bolag inom EU att lämna in sina finansiella rapporter elektroniskt till ESMA, vilket ökar pressen ytterligare.
 

digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket