Kurser i Koncernprogrammet

Koncernprogrammet är kopplad till både Bokslut och Capego Bokslut. På kursen lär vi dig hela flödet från import av saldon till färdig koncernårsredovisning. 

Kurser i Koncernprogrammet