Kontrollbalansräkning, webbkurs

Undvik personligt betalningsansvar vid kapitalbrist. 

Vilka konsekvenser får det för styrelsens ledamöter och andra funktionärer vid brist i aktiebolagets eget kapital, om regelverken kring kontrollbalansräkning enligt ABL inte har följts?

Det gäller att göra rätt saker i rätt tid. Denna kurs går igenom regelverket enligt 25 kap ABL och de praktiska moment som måste genomföras för att undvika ett personligt betalningsansvar.

Riktar sig till dig som är redovisningskonsult, revisor, ekonomiansvarig, styrelseledamot eller ekonomisk rådgivare.

Kurs