Grundkurs i Byrå-programmet

Kursen vänder sig till dig som är ny användare av Byrå. Vi kommer att presentera vårt rekommenderade arbetssätt för att utnyttja våra program på bästa tänkbara sätt.

Innehåll :

  • Genomgång av funktionerna
  • Hur du arbetar processorienterat
  • Klientlistor och urval
  • Starta och arbeta i olika program inifrån Byrå
  • Statuslistor
  • Att-göra-listor
  • Dokumenthantering

Tider

10:00-11:30

Förberedelse innan kursen

För att få en så bra kurs som möjligt är det viktigt att förbereda sig och noga läsa igenom de instruktioner som skickas med bekräftelsen INNAN kursen. Vi kommer inte ha möjlighet att hjälpa till med inställningar etc. i samband med kursstarten.

Redan här kan du klicka och läsa igenom vad som behöver göras.

Målgrupp

Denna webbutbildning vänder sig till dig som är ny användare av Byrå.

Pris

1 950:- exkl. moms

Grundkurs i Byrå-programmet