Företagsspecifik Skattedag

Är ni flera personer från samma företag eller från samma nätverk som vill gå på skattedag? Är ni intresserade av specifika ämnen och ointresserade av andra? Vill ni kombinera er konferens med en skatteföreläsning?

Förutom de ordinarie Skattedagarna erbjuder vi även företagsspecifika alternativ för byråer, företag och nätverk. Det kan antingen vara en ”Hemma-hos-Skattedag” som innehållsmässigt är som de ordinarie kurserna men som sker med bara ert företag.
Eller så kan det vara en Skattedag som är anpassad efter era önskemål och behov.

Eftersom framtiden med covid-19 just nu är oviss kanske det får bli en Skattedag via webben. Möjligheterna är många. Just nu är vår allra främsta prioritet att ta ansvar för alla deltagares och medarbetares hälsa och säkerhet. 

Här är några förslag på varianter av den ordinarie skattedagen:

1: Skattedag med genomgång av omstruktureringar
På denna skattedag fokuserar vi på omstruktureringar en del av dagen. Tillsammans med dig lägger vi upp dispositionen av dagen.  

Vi går bl.a. igenom

 • Underprisöverlåtelser 
 • Ombildningar 
 • Fusioner 
 • Risker med omstruktureringar 
 • Låneförbud
 • Skalbolagsreglerna

2: Skattedag med extra fokus på fåmansföretag
På denna skattedag fokuserar vi ungefär halva dagen på fåmansföretag. Tillsammans med dig lägger vi upp dispositionen av dagen.
 
Vi går bl.a. igenom

 • 3:12 
 • Fordringar på eget bolag 
 • Dispositionsrättsbeskattning 

3: Skattedag med extra fokus på löner och förmåner
På denna skattedag fokuserar vi på löner och förmåner en del av dagen. Tillsammans med dig lägger vi upp dispositionen av dagen.  

Vi går igenom bl. a.

 • Förmåner 
 • Resor och tjänsteställe 
 • Löneväxling 

4: Skattedag med extra fokus på försäljning av privatbostad
På denna skattedag fokuserar vi ungefär halva dagen på reglerna kring försäljning av privatbostad. Tillsammans med dig lägger vi upp dispositionen av dagen.  

Vi går igenom bl. a.

 • Nybyggnad
 • Om- och tillbyggnad
 • Uppskovsregler

Hör av er till vår säljavdelning så skräddarsyr vi en utbildningsdag, frukostmöte eller ett kvällspass för er!

Kontakt:
031-775 17 00, salj@wolterskluwer.se

Foretagsspecifik Skattedag