Fleranvändarstöd i Revision

Med tilläggsmodulen Fleranvändarstöd kan flera personer arbeta samtidigt mot en och samma kund. Ger ett enkelt, effektivt och flexibelt arbetssätt. All information för uppdraget sparas i en och samma fil och man undviker "sidoordnad" dokumentation och dubbelarbete.

Så här går det till:

Så här funkar fleranvändarstöd i Revision1. På sidan Fleranvändarstöd fördelas arbetet mellan medarbetarna på uppdraget. Fördelningen kan ske av enstaka arbetssidor eller grupper av sidor. Genom att klicka på knappen ”Dela ut…” skapas en fil för respektive medarbetare.

2. När du öppnar en av filerna går det att arbeta med just de arbetssidor som du blivit tilldelad. Du kan titta på de övriga sidorna i programmet men inte arbeta med dem.

3. När arbetet utförts är det enkelt att sammanställa informationen från medarbetarnas olika filer genom att klicka på knappen ”Sätt samman fil”. Då upprättas åter originalfilen som nu innehåller arbete utfört av flera personer. Vid behov görs därefter en ny fördelning av arbetssidor och processen upprepas.

Läs mer om Fleranvändarstöd på Supporten >>