Kontrollbalansräkning

Webbkurs (live), 19 mars 2019 kl. 09:00 - 12:00

Undvik personligt betalningsansvar vid kapitalbrist


Vilka konsekvenser får det för styrelsens ledamöter och andra funktionärer vid brist i aktiebolagets eget kapital, om regelverken kring kontrollbalansräkning enligt ABL inte har följts? Det gäller att göra rätt saker i rätt tid för att undvika ett personligt betalningsansvar.

Denna kurs går igenom regelverket enligt 25 kap ABL och de praktiska moment som måste genomföras för att undvika ett personligt betalningsansvar.

Innehåll

Sköter du ditt företags ekonomi? Är du redovisningskonsult eller ekonomisk rådgivare? Vet du vad du ska göra för att undvika personligt betalningsansvar för styrelsen och andra funktionärer när ett företag hamnar i ekonomisk kris?

Vi kommer att gå igenom regelverket kring kapitalbrist, vilka dokument som måste upprättas samt ge exempel på olika rättsfall.

Följande områden kommer att behandlas:

·         Skillnaden mellan ekonomisk insufficient och insolvens

·         När kan frågan om kontrollbalansräkning (KBR) bli aktuell? 

·         Varningssignaler

·         När är aktiekapitalet förbrukat till mer än hälften?

·         Värderingsregler vid upprättande av KBR 

·         Reglerna i aktiebolagslagen (ABL) 25 kap. 

·         Tidsaxel för första och andra KBR

·         Handlingsplan enligt ABL. 

·         När uppträder personligt ansvar enligt ABL. 

·         Hur du kan få hjälp av programmet Dokument och Bokslut från Wolters Kluwer för att göra rätt

Efter genomgången kurs kommer du ha kunskap om hur du ska agera vid misstanke om kapitalbrist för att kunna förhindra att styrelsens ledamöter och ev. andra funktionärer blir personligt betalningsansvariga vid exempelvis en konkurs.

Tider

09:00 - 12:00

Förberedelse innan kursen

För att få en så bra kurs som möjligt är det viktigt att förbereda sig och noga läsa igenom de instruktioner som skickas med bekräftelsen INNAN kursen. Vi kommer inte ha möjlighet att hjälpa till med inställningar etc. i samband med kursstarten.

Redan här kan du klicka och läsa igenom vad som behöver göras.

Målgrupp

Redovisningskonsulter, revisorer, ekonomiansvariga, styrelseledamöter eller ekonomiska rådgivare. 

Övrigt

Utbildningstimmar:
3
 timmar

Pris

2 950:- exkl. moms

I priset ingår kursavgift och digital kursdokumentation.

Kursanmälan

Namn Mobilnummer Specialkost eller kommentarer Funktioner
more items
Genom att fylla i detta formulär bekräftar du att du beställt utbildning enligt ovan och godkänner försäljningsvillkoren och samtycker till att Wolters Kluwer Scandinavia AB får behandla dina personuppgifter för att hantera Din beställning, dina ev. aktualitetstimmar och för marknadskommunikation, bl.a. via epost. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatt marknadskommunikation i de utskick du får. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.