Grundkurs i Koncernprogrammet med teori

Göteborg, 12 februari 2019 kl. 09:00 - 13 februari 2019 kl. 16:00

 

Grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program.

 

En grundläggande koncernredovisningskurs för dig som idag arbetar med redovisning och bokslut, men nu ska ta nästa steg och lära dig koncernredovisningen. Vi arbetar i programmen Bokslut och Koncern från Wolters Kluwer och visar även Capego Bokslut samt Capego Koncern. 

Innehåll

Kursen ger dig en grundläggande förståelse av koncernredovisningens syfte och regelverk och vi kommer gå igenom alla delar du behöver för att kunna upprätta koncernbokslut vad avser:

 1. Upprättande förvärvsanalys
 2. Justeringar för obeskattade reserver i koncernföretag
 3. Eliminering av dotterbolagsaktier
 4. Behandling av koncernmässiga övervärden i tillgångar samt goodwill
 5. Koncernens avskrivningar på goodwill och övervärden
 6. Koncerninterna mellanhavanden, internvinster, utdelningar och koncernbidrag
 7. Redovisning av minoritetsintressen med ”full goodwill”-metodik
 8. Omräkning av utländska dotterföretag
 9. Förvärv under året och successiva förvärv
 10. Redovisning av koncernens egna kapital
 11. Upprättande av kassaflödesanalys
 12. Färdigställande av årsredovisning

Vi arbetar praktiskt med övningar blandat med teori och vi går igenom hur du ska arbeta i vårt program med alla delar. Du får således både en teori- och programutbildning under dessa två dagar så att du direkt efter kursen kan sätta igång.  

Vi kommer att visa hur du arbetar både i vårt molnbaserade Capego Koncern samt i Koncern.

Tider

Dag 1
09:00 - 09:30 Registrering samt kaffe och fralla
09:30 - 16:30 Utbildning med avbrott för lunch ca 12:00 och fika ca 14:30. 

Dag 2
09:00 - 16:00 med avbrott för lunch och fika som första dagen.

Kursen hålls i en datasal och du behöver därför inte ha med någon egen dator. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har vana av att upprätta bokslut, men som inte tidigare gjort eller gjort några fåtal koncernredovisningar.

Övrigt

Som förmånskund hos oss får du 10% rabatt på ordinarie pris på alla programkurser.

Aktualitetspoäng:
FAR och Srf konsulterna - 7 tim Redovisning & 5 tim Övrigt

Pris

11 500:- exkl. moms

I priset ingår kursavgift, lunch, pausförtäring och kursdokumentation.

Adress

Wolters Kluwer, Amerikaskjulet G, 414 63 Göteborg
Vägbeskrivning

Kursanmälan

Namn Mobilnummer Specialkost eller kommentarer Funktioner
more items
Genom att fylla i detta formulär bekräftar du att du beställt utbildning enligt ovan och godkänner försäljningsvillkoren och samtycker till att Wolters Kluwer Scandinavia AB får behandla dina personuppgifter för att hantera Din beställning, dina ev. aktualitetstimmar och för marknadskommunikation, bl.a. via epost. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatt marknadskommunikation i de utskick du får. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.