Grundkurs i Koncernprogrammet med teori

Göteborg, 12 februari 2019 kl. 09:00 - 13 februari 2019 kl. 16:00

 

Grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program.

 

En grundläggande koncernredovisningskurs för dig som idag arbetar med redovisning och bokslut, men nu ska ta nästa steg och lära dig att även upprätta koncernredovisning.

I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror.

Under kursen arbetar vi främst i programmen Bokslut och Koncern men visar även arbetsgången i de nya molnbaserade programmen Capego Bokslut samt Capego Koncern.

Innehåll

Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse av koncernredovisningens syfte, regelverk och metodik samt en introduktion till hur man arbetar i Koncern-programmet. Under kursdagarna varvar vi därför kortare föreläsningspass med praktiska övningar och går igenom hur man ska arbeta i koncernprogrammet. Kursdeltagarna får således både teori- och programutbildning under dessa två dagar för att efter kursen kunna komma igång med att göra koncernredovisningar.

Under kursen går vi stegvis igenom nedan begrepp och moment som man behöver kunna tillämpa för att upprätta ett koncernbokslut och färdigställa en koncernredovisning:

 1. Definitioner av koncernföretag och intresseföretag
 2. Upprättande av förvärvsanalyser
 3. Omföringar av obeskattade reserver
 4. Förvärvselimineringar
 5. Redovisning av goodwill och koncernmässiga övervärden
 6. Elimineringar av koncerninterna mellanhavanden
 7. Redovisning av minoritetsintressen
 8. Omräkning av utländska dotterföretag
 9. Redovisning av resultat och andelar i intresseföretag
 10. Avstämning och redovisning av koncernens egna kapital
 11. Upprättande av kassaflödesanalys
 12. Konsolidering av noter
 13. Färdigställande av årsredovisning

Tider

Dag 1
09:00 - 09:30 Registrering samt kaffe och fralla
09:30 - 16:30 Utbildning med avbrott för lunch ca 12:00 och fika ca 14:30. 

Dag 2
09:00 - 16:00 med avbrott för lunch och fika som första dagen.

Kursen hålls i en datasal och du behöver därför inte ha med någon egen dator. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har god vana av att upprätta bokslut men som inte tidigare har gjort (eller bara har gjort ett fåtal) koncernredovisningar.

Övrigt

Som förmånskund hos oss får du 10% rabatt på ordinarie pris på alla programkurser.

Utbildningstimmar:
12
 timmar 

Pris

11 500:- exkl. moms

I priset ingår kursavgift, lunch, pausförtäring och kursdokumentation.

Adress

Wolters Kluwer, Amerikaskjulet G, 414 63 Göteborg
Vägbeskrivning

Kursanmälan

Namn Mobilnummer Specialkost eller kommentarer Funktioner
more items
Genom att fylla i detta formulär bekräftar du att du beställt utbildning enligt ovan och godkänner försäljningsvillkoren och samtycker till att Wolters Kluwer Scandinavia AB får behandla dina personuppgifter för att hantera Din beställning, dina ev. aktualitetstimmar och för marknadskommunikation, bl.a. via epost. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatt marknadskommunikation i de utskick du får. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.