Grundkurs i Koncernprogrammet med teori

Webbkurs (live), 26 januari 2021 kl. 09:00 - 27 januari 2021 kl. 16:00

 

Grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program.

 

En grundläggande koncernredovisningskurs för dig som idag arbetar med redovisning och bokslut, men nu ska ta nästa steg och lära dig att även upprätta koncernredovisning.

I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror.

Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen.

Innehåll

Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse av koncernredovisningens syfte, regelverk och metodik samt en introduktion till hur man arbetar i Koncern-programmet. Under kursdagarna varvar vi därför kortare föreläsningspass med praktiska övningar och går igenom hur man ska arbeta i koncernprogrammet. Kursdeltagarna får således både teori- och programutbildning under dessa två dagar för att efter kursen kunna komma igång med att göra koncernredovisningar.

Under kursen går vi stegvis igenom nedan begrepp och moment som man behöver kunna tillämpa för att upprätta ett koncernbokslut och färdigställa en koncernredovisning:

 1. Definitioner av koncernföretag och intresseföretag
 2. Upprättande av förvärvsanalyser
 3. Omföringar av obeskattade reserver
 4. Förvärvselimineringar
 5. Redovisning av goodwill och koncernmässiga övervärden
 6. Elimineringar av koncerninterna mellanhavanden
 7. Redovisning av minoritetsintressen
 8. Omräkning av utländska dotterföretag
 9. Redovisning av resultat och andelar i intresseföretag
 10. Avstämning och redovisning av koncernens egna kapital
 11. Upprättande av kassaflödesanalys
 12. Konsolidering av noter
 13. Färdigställande av årsredovisning

Tider

09.00 - 16.00

Kursen genomförs som en livesänd lärarledd distanskurs. Det innebär att du kan sitta hemma och kursledaren kommer istället hem till dig via webben.


Inloggningsuppgifter till kursen samt dokumentation bifogas i påminnelsebekräftelsen några dagar innan kursstart.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har god vana av att upprätta bokslut men som inte tidigare har gjort (eller bara har gjort ett fåtal) koncernredovisningar.

Övrigt

Utbildningstimmar:
12
 timmar 

Pris

10 500:- exkl. moms

I priset ingår kursavgift och kursdokumentation.

Kursanmälan

Namn Mobilnummer Specialkost eller kommentarer Funktioner
more items
Genom att fylla i detta formulär bekräftar du att du beställt utbildning enligt ovan och godkänner försäljningsvillkoren och samtycker till att Wolters Kluwer Scandinavia AB får behandla dina personuppgifter för att hantera Din beställning, dina ev. aktualitetstimmar och för marknadskommunikation, bl.a. via epost. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatt marknadskommunikation i de utskick du får. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.