Den nya dataskyddsförordningen, GDPR – är din byrå redo?

Webbkurs (live), 24 maj 2018 kl. 09:00 - 11:30


Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen, som ersätter PUL, innebär en hel del förändringar, även om mycket känns igen från PUL. Framförallt innebär de nya reglerna ett ökat ansvar för det enskilda företaget. För den som vill undvika dryga sanktionsböter gäller det att göra rätt från början. Är din byrå redo?

Innehåll

I samarbete med NORDIA klargör vi på denna kurs hur din verksamhet påverkas och vad du behöver göra för att uppfylla lagens krav. Vi riktar in oss på hur redovisnings- och revisionsbranschen påverkas och klargör med hjälp av praktiska och branschspecifika exempel. 

NORDIA är en advokatbyrå med kontor i Sverige, Danmark Norge och Finland. De är ca 100 personer som dagligen arbetar med att hjälpa företag och privatpersoner med affärsjuridik och ekonomisk familjerätt i de nordiska länderna och över landsgränserna - www.nordia.law

Under denna webbkurs går vi igenom allt du behöver känna till och svarar bland annat på följande frågor.

 • Vad är en personuppgift egentligen?
 • Hur ska vi ha koll på alla personuppgifter?
 • När och hur får vi behandla personuppgifter? På vilka grunder? Hur hanteras personnummer?
 • När krävs samtycke från den som är registrerad och hur inhämtar vi det?
 • Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde eller underbiträde? När är Byrån det ena eller det andra och vilket ansvar innebär de olika rollerna?
 • Dataskyddsombud. Måste man ha det? Vem är lämplig? Ansvar?
 • Lämplig struktur för byråns personuppgiftshantering. Hur ska vi tänka?
 • Lagring och delning. Molntjänster och andra digitala lösningar. Vem ansvarar för vad? Säkerhetskrav?
 • Vilka skyldigheter har vi gentemot de som är registrerade? Och hur ska vi uppfylla dessa?
 • Hur länge får material och filer som innehåller personuppgifter sparas? Vilken betydelse har andra lagar till exempel bokföringslagen?
 • Register för personuppgiftsbehandling. Hur ska det se ut? Finns ytterligare dokumentationskrav?
 • Behöver vi uppdatera våra uppdragsavtal och avtal med leverantörer t ex programvaru- och molntjänstleverantörer?
 • Hur gör vi om en personuppgiftsincident trots allt inträffar?

Efter avslutad kurs får du med dig ett gediget material och en praktisk checklista så att du snabbt kan komma igång med ditt arbete. 

Tider

09:00 - 11:30 inkl. kortare pauser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på redovisnings- eller revisionsbyrå och som behöver känna till den nya förordningen.

Redovisningskonsulter och revisorer behandlar dagligen stora mängder personuppgifter, i allt från bokföringsmaterial och bokslutsfiler till kundregister och mejl. Som företagsledare är du ansvarig för byråns hantering av personuppgifter. Ansvaret omfattar såväl personuppgifter som byrån samlar in för egen administration, som för personuppgifter som behandlas för kundernas räkning. 

Pris

1 795:- exkl. moms

 

Kursanmälan

Namn Mobilnummer Specialkost eller kommentarer
more items
Genom att fylla i detta formulär bekräftar du att du beställt utbildning enligt ovan och godkänner försäljningsvillkoren och samtycker till att Wolters Kluwer Scandinavia AB får behandla dina personuppgifter för att hantera Din beställning, dina ev. aktualitetstimmar och för marknadskommunikation, bl.a. via epost. Du kan när som helst avregistrera dig från fortsatt marknadskommunikation i de utskick du får. Ytterligare information finns i vår integritetspolicy.