Grundkurs i Koncernprogrammet, webbkurs

Introduktion i programmet utan egna övningar

En grundläggande programkurs i funktionerna i vårt koncernprogram. Vi importerar saldon och upprättar årsredovisningen med Capego Bokslut.

Vi utgår från att du behärskar teorin bakom att upprätta bokslut och koncernbokslut sedan tidigare.

 

Kurs