Grundkurs i Koncernprogrammet med teori, 2 dagar

Grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program. 

En grundläggande koncernredovisningskurs för dig som idag arbetar med redovisning och bokslut, men nu ska ta nästa steg och lära dig koncernredovisningen.

Innehåll:

Kursen ger dig en grundläggande förståelse av koncernredovisningens syfte och regelverk och vi kommer gå igenom alla delar du behöver för att kunna upprätta koncernbokslut vad avser:

 1. Upprättande förvärvsanalys
 2. Justeringar för obeskattade reserver i koncernföretag
 3. Eliminering av dotterbolagsaktier
 4. Behandling av koncernmässiga övervärden i tillgångar samt goodwill
 5. Koncernens avskrivningar på goodwill och övervärden
 6. Koncerninterna mellanhavanden, internvinster, utdelningar och koncernbidrag
 7. Redovisning av minoritetsintressen med ”full goodwill”-metodik
 8. Omräkning av utländska dotterföretag
 9. Förvärv under året och successiva förvärv
 10. Redovisning av koncernens egna kapital
 11. Upprättande av kassaflödesanalys
 12. Färdigställande av årsredovisning

Vi arbetar praktiskt med övningar blandat med teori och vi går igenom hur du ska arbeta i vårt program med alla delar. Du får således både en teori- och programutbildning under dessa två dagar så att du direkt efter kursen kan sätta igång.  

Vi kommer att visa hur du arbetar både i vårt molnbaserade Capego Koncern samt i Koncern.

Tider: 
Dag 1
09:00 - 09:30 Registrering samt kaffe och fralla
09:30 - 16:30 Utbildning med avbrott för lunch ca 12:00 och fika ca 14:30. 

Dag 2
09:00 - 16:00 med avbrott för lunch och fika som första dagen.

Kursen hålls i en datasal och du behöver därför inte ha med någon egen dator. 

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som har vana av att upprätta bokslut, men som inte tidigare gjort eller gjort några fåtal koncernredovisningar.

Pris:
11 500:- exkl.moms

I priset ingår kursavgift, lunch, pausförtäring och kursdokumentation.

Övrigt:
Som förmånskund hos oss får du 10% rabatt på ordinarie pris på alla programkurser.

Kurs
Inga aktuella kurstillfällen hittades. Övriga aktuella kurser >>