Grundkurs i Koncernprogrammet med teori, 2 dagar - Stockholm/Göteborg

Grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program. 

En grundläggande koncernredovisningskurs för dig som idag arbetar med redovisning och bokslut, men nu ska ta nästa steg och lära dig att även upprätta koncernredovisning.

I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror.

Under kursen arbetar vi främst i programmen Bokslut och Koncern men visar även arbetsgången i de nya molnbaserade programmen Capego Bokslut samt Capego Koncern.

Kurs
Inga aktuella kurstillfällen hittades. Övriga aktuella kurser >>